Synnfjellspor Løypelag

SYNNFJELLSPOR LØYPELAG er etablert og drevet av hytteeierne for å sikre gode skiløyper i Synnfjell øst, fra Nylen til Lundsætra. Vi skal ha ansvaret for at skiløypene i området er i henhold til den kvaliteten og omfanget brukerne ønsker, gjennom å sikre at de økonomiske forutsetningene er på plass. Vi har inngått et tett samarbeid med Synnfjelløypene, som skal preparere løypene hvor vi har direkte påvirkning på deres disposisjoner og prioriteringer ved blant annet styrerepresentasjon. Vi legger også opp til et tett samarbeid med grunneiere og kommune for å sikre at de bidrar med ytelser og penger til skiløypene i området.

SYNNFJELLLØYPENE har gjennom mange år bevist at de kan preparere skiløyper med god kvalitet i området vårt. Deres oppgave fremover er å sørge for riktig kapasitet og kompetanse til å preparere skiløypene i henhold til Synnfellspors forventninger. Synnfjelløypene vil bli tilført økonomiske midler fra Synnfjellspor Løypelag basert på faktisk påløpte kostnader.

GRUNNEIERE gir tillatelse til preparering av skiløyper på grunnen i området. De skal gjennom langsiktige avtaler også bidra med økonomiske midler til løypekjøring ved direkte innbetalinger til Synnfjellspor Løypelag.

NORDRE LAND KOMMUNE bidrar direkte med økonomiske midler til løypekjøring. I tillegg har de ansvaret for nye arealplaner som også inneholder utvikling av skiløyper i området.

NÆRINGSLIV
Synnfjellspor Løypelag har et meget godt samarbeid med Spåtind Sport Hotell, Synnfjellporten og annet næringsliv i området/kommunen. Alle disse bidrar med økonomiske midler for å sikre gode skiløyper i området.

 

SYNNFELLSPOR LØYPELAG MEDLEMMER

GRÅBERGA
Erik og Marit Sand Grindaker
Kåre Hågensen
Thor Johansen
Gudbrand Kjølseth
Odd Magnar Bratlien
Gro Johansen og Arne Georg Lundeby
Dagfinn Johansen
Per Andreas Kind
Sigmund Egner
Harald Amlien
Nils Petter Lunde-Fossum
Aud Berglen Eriksen

HEGGENHAUGEN
Solbjørg Lillebø
Knut Roald Amundsen
Egil Otto Dragseth
Morten Pehrsen
Øystein Thomassen
Berit og Tor Arne Hansen
Bjørn Sigurd Mikkelsen
Arild Humlen
Magne Iver Saksæther
Finn Taraldstad
Jan Knoph Gulbrandsen
Jon Vidar Fjeld

HULDREHEIMEN
Carsten Blekkerud
Arnvid Kåre Nordhaug

JØRANDLIFELTET
Njål Sæmund Dvergsdal
David Bjørn Blix
Ingrid og Per Morten Roko Krogstie

KLEVMOSETERHØGDA
John Arne Kviserud
Jan Erik Myrvold
Per Arne Ekløv
Trond Elbert Rekkedal
Jan Terje Braaten
Tone Ringvold
Frank Lorang Jensen
Terje Fosslie
Nils Fredrik Engelsen
Birger Hungerholdt
Rune Andersen
Morten Monsrud
Gunnar Petter Henden
Bjørn Espen Hægeland
Nina Hammerlund
Reidar Ingebrikt Olav Dverseth
Per Ivar Barth Berntsen
Børge Rogstad
Lasse Bjørn Amundsen
Thomas Christian Holter
Ingebrigt Aasbø
Trond Ulsaker
Goro Skou
Anita Liv Rebolledo
Endre Molto Grønnhaug
Øyvind Andre Bergersen
Roger Elling Lyse
Håkon Rem
Kate Lisbeth Persson
Per Hansen
Øystein Jarl Henriksen
Espen Johansen
Øivind Bjørnstad
Tom Erik Bonsak
Per Olav og Laila Bergli
Stein Flaten
Kaj Thore Johansen
Eli Solheim Hamborg

KLEVMOSETERVEGEN
Mari Anne Rolland
Erik Finstuen
Terje Nygaard
Jens-Kristian Mjørud
Bent Kvande
As Hpn
Arne Framnes
Håkon Husstad Tillier
Grete Finstuen
Halvor Holtskog
Hans Arne Odde
Trond Hilmar Smørdal Mehl
Susanne og Per Kristian Sundnes
Anveig Ryan og Espen Halvorsen
Ole Closs
Oddne John Aase
Henrik Hagberg
Hilde Ristad
Thore Myrvang
Richard Bakke
Bjørnar Hasle
Bjørg Øfsti
Geir Dalheim
Svein Arne Haugen
Jan Arve Aasen
Helge Vestum
Håkon Flesvik
Morten Østlund
Kjell Hagberg
Dag Fodstad
Eli Solheim Hamborg
Arve Lund

KROKHØLEN
Odd Johan Arnesen
Erling Olstad
Sjur Berge
Geir Hjelkerud
Harald Willersrud
Magne Arild Haugen
Erik Perstuen
Knut Olav Løkken
Hogne Nesse
Ragnhild Eldbjørg Jorunn Brænden
Morten Grande
Karstein Marius Ryan
Randi Ottosen Martinsen
Ivar Sten Hansen
Arild Malme Hareide
Geir Helge Frøslid
Gro Odde
Tom Tveit
Erik Lien
Tor Hermansen
John Vestengen
Erling Grønvold
Bjørg Hareide
Dag Einar Storlykken
Per-Otto Vestheim
Ragnhild Høiby
Tor Moe
Bjørg Karin Hagaseth
Fredrik W. Bugge
May Elisabeth Gjefle
Arnt Ståle Eilertsen
Ole Petter Karlsen
Ottar og Anne Marie Rakvåg

NERLAUGSETRA
Morten Kristiansen

NORDENGENFELTET
Peer Thorstein Bergersen
Knut Magne Grønning
Ulf Arild Lier
Svein Magne Arntzen
Roger Eriksen
Rigmor Hansen
Tom Haugen
Britt Helgestad Haavaldsen

NORDRUMSETER
Bente Westrum
Kjetil Waal
Jan Aage Aagaard
Hans Jørgen Rosenkilde Aulie
Alf Henry Sørensen
Simen Bratlie
Terje Høsøien
Arild Ingar Pedersen
Odd Arne Tjersland
Ole Christian Skarby
Unni Tollan
Per Kristian Rønning
Leif Magne Seierstad
Jarle Aaslund
Berit Kristine Stormarken
Anne Lise og Svein Lundhaug
Vidar Karlsen
Frank Kristian Motland
Iver Øksne
Jan Henrik Eriksen
Beathe Edstrøm
Thor Øivind Kristiansen
Geir Kristian Lyngved
Trygve Sørlie
Liv Berit Blenning Klaussen
Rune Stende
Anne Gro Relbo
Arve Reite
Kari og Eivind Gullby
Anne Lise Tøristuen
Hans Grøtvedt
Asle Borud
Bjørn Vidar Østlid
Johnny Østensen
Tore Kristian Krabberød
Pål Christian Grønstad
Ulf Christiansen
Øystein Bareid Østby
Roy Strandbakken
Trygve Fuglerud
Tine Sedahl
Lars Gaustad
Kjell Ove Engerdahl
Petter Antonsen
Karol Dubaele Hårsaker
Stein Erik Uldalen
Tom Kåre Tollefsen
Roy Monsebakken
Hjalmar Wiik
Bjørn Edmund Hansen
Olav Stensli
Terje Døsrønningen
Nils Arne Nordheim
Hans Kristian Wold
Christer Myrland
Trygve Willassen
Stein Haugbro
Arne Skogbakken
Erik Revling
Heidi og Bjørn Edvardsen
Johnny Reyes
Gunnar Qvenlid
Aud Kristin Gjerdbakken
Frode Fjellbo

NYSETRA
Erik Johnsen
Trond Lucasen
Knut Mathisen
Anne Lise Ulsaker
Lars Harald Nilsen
Terje Gundersen
Roar Prydz Christensen

SKJERVUNGEN
Pål Torneby

SKJERVUNGFJELLET HYTTEGREND (SPÅTIND VELFORENING)
Bjørn Stubberud

SLUGGULIA
Selnes Runar
Lars Finstad
Dag Gjelstby
Asbjørn Olsen
Espen Hansen
Michael Aasland

SPÅTIND
Odd Ivar Jøranli
Odne Pedersen Røv
Knut Skartlien
Svein Haakenstad
Kristian Edvard Heen
Torgeir Kydland
Tom Sætre
Gudmund og Maria-Therese Strand Larsen
Tom og May-Britt Ødegård
Boye Hansen
Hanne Fougner
John Kjønli
Anne Britt og Tor Aarseth
Jan Sørum

SPÅTIND VEL
Ingerine Amundsen
Jon Clemet Fougner
Anders Brusveen
Normann Olstad
Thomas Berntsen
Synnøve Flått
Thomas Martin Berge
Tor Eid
Aase Strømstad
Bjørn Håkon Johansen
Live og Christian Callin
Bjørn Steinar Borgli
Guri Bøhnsdalen

SPÅTIND ØVRE HYTTEGREND
Alf og Astrid Odlaug Sørlie
Niina Lahtinen
Geir Solbrekken
Rune Johnny Sagen
Oddbjørn Rabben
Irene Byermoen
Gunnar Hveem
Nils Bjørn Barlund
Jan Gunnar Waalmann
Ingar Magnus Hansen
Tom Isaksen
Rune Dagfinn Jørgensen
Anders Sølvberg
Arne Olaf Sørnæs
Odd Terje Lium
Bjørn Fredlund

STORSLÅTTE
Ronny Nordli
Kirsti Stubberud
Oddvar Ring
Jørn Trygve Brunsell
Tor Erik Løkken
Rune Nordli
Rolf Geir Johansen Kruge
Arve Gunnes
Gard Realf Haugerud Sandaker-Nielsen
Karen Elise Haug Aronsen
Bjørn Øyrås
Colin Jones
Tom Nyquist
Terje Lunder
Per Arne Skjeflo
Steinar Persson
Anne Berit og Frøis Frøslid
Heidi Tiberg
Hans og Liv Marit Frøslid
Erling Marelius Erstad
Hans-Olav Frøslid
Jonny Marton Otterlei
Kjell Arild Bakken
Reidar Martin Larsen
Bjørn Rønold
Anna Lene Rømo
Arve Hoven
Jørgen Stavrum
Bjørn Jan Kristiansen
Espen Beritssøn Düring
Trond Funderud
Anders Elvevoll
Eivind Carlsen
Karl Johansen
Geir Karstensen
Marianne og Kjetil Bergan
Tommy Rustad
Øystein Ullnæs
Jan Aukner
Geir Vestum
Eigil Dingsør
Audun Uleber
Rolf Åsmund Grimsrud
Øyvind Kolstad
Terje Midtsveen
Alf Kristian Jakobsen
Dag Fodstad
Atle Solli
Halfdan T Mælum

STORSLÅTTE SYD
Tor-Narve Vattekar
Idar Horstad
Tove og Svein Inge Bakken
Rune Karlsen
Ronny & Berit Valsvik Maasø
Tore Tenold
Svein Kristian Bakkland
Birgit Siljeholt
Ann-Kristin Siljeholt
Anders Nordengen
Arne Huser
Martin Brandtzæg Gundem
Arve Helland
Kjell Arne Grøntjernet
Tor Ove Gabrielsen
Rolf Erlend Palmer
Jan Arild Bratlien
Torbjørn Snellingen

STRANGSETRA
Gunnar Engen
Andrew Levine
Johan Leif Øverland
Jorunn Guddal og Pål Taraldsen
Terry Thomas Kind
Tore Larsen
Børre Bjerkholt
Lasse Eriksen
Kari Borchgrevink
Kjetil Alm-Kristiansen
Per Jansen

SYNNDAMMEN
Guri-Mette Finstuen Sollien
Erling Herland
Dag Wernø Holter
Arvid Ødegård
Asmund Berget
Hans Lage Hagen
Anne May og Øivind Røstad

SYNNSETER SAMEIE
Kirsti Bolsø
Tor Grønneberg
Gro Tønder
Anne Aurland
Sissel Fogh Wilhelmsen
Anne Bjerkelund
Svend Berger
Hans Reidar Opsahl
Dag Anmarkrud
May Britt Støen
Stein Arnekleiv
Dag Johannessen
Mette Hagen Farstad
Simen Evensen
Kitty Marie Folsland
Per Steinar Tafjord

SØRE SYNNSETER
Terje og Hege Strand
Svein Taraldstad
Lisbeth Walbye
Per Ivar Fjellhaug

VESLESLÅTTE
Åse Jorund Paulsberg
Karin og Ole Johnny Haugerud
Tom Grønning
Tore Jakob Berg
Tom Brataas
Jan Erik Stensby
Reidar Kavlie-Borge
Frank Holen
Øystein Silihagen
Kristin Kopland
Lars Erik Myrvold
Stian Berger Røsland
Trond Hjerpseth
Knut Erik Haugerud
Lars Eskildsen
Johannes Morken
Inger Lise Larsstuen
Frode Kristiansen
Mette Nilsen
Håkon Kjellberg Skjenken
Trond Bøhler
Britt Wolden
Torgeir Nilsen
Jørgen Rønningen

VESLESLÅTTVEGEN VED SPÅTIND
Hans Lindhart Andersen
Svein Andersen
Einy Våland

ÅSSETRA
Liv Ottine Olsen Vesterås
Jan Magnussen
Marit Røken Bjone
Anne Barbro Svihus
Gunnar Bostrøm
Ole Jørgen Aasheim
Guttorm Sørlie
Line Margrethe Aarnes
Bjørn-Andreas Hugaas
Kjell Arvid Råum
Kaare Marius Engebretsen
Bjørn Trygve Ekerby
John-Ivar Antonsen
Torbjørn Flørenes
Tore Adolfsen
Odd Ivar Fredlund
Per Halvorsen
Tom Harry Johannessen
Sjur Bakken
André Høgsdal Strand
Bent Egner
Thomas Støkken
Morten Borchgrevink
Gunn Jansen Nyhus
Geir Arne Råum
Alfred Arne Furnes
Stein Lasse Christensen
Heidi Figenschau
Jon-Are Johansen
Petter Andreas Herø
John Thomas Blandhoel
Geir Forsberg
Erna og Tom Kristian Hansen
Per Christian & Berit Bøe
Grethe Fossli
Per Gabrielsen
Per Olav Hansen
Ane Føllesdal
Svein-Egil Hjelmtvedt
Marius Hoel
Kristin Holter
Halvor Valstad
Kristin Os
Bernt Bakken
Bror Sture Normann
Frode Axe Riiser
Arne Skoglund
Morten Andreassen
Johnny Fossum
Per Myrvold

IKKE HYTTE I SYNNFJELL ØST
Kjell Reidar Bakken (Grunneier)
Thore Morten Sveen
Ingeborg Snilsberg
Cathrine og Tom Arne Snilsberg Andersen