Informasjon om nytt Løypelag

Publisert: 16.11.2014 17:00:00 - Forfatter: Admin

Synnfjellspor Løypelag er et nystartet løypelag for Synnfjell. Vennligst les vedlagte dokument om det nye løypelaget: INFORMASJON OM NYTT LØYPELAG.